Onderstaand leest u onze Algemene Voorwaarden. Alle Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondisementsrechtbank te Arnhem.