Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen zijn op al onze transacties de algemene voorwaarden van toepassing zoals uitgegeven door de vereniging FHI, federatie van technologiebranches, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht alsmede bij de Kamer van Koophandel voor Eemland te Amersfoort.  

FHI Algemene Leveringsvoorwaarden

Uitzonderingen hierop zijn alleen geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds.

Mediq Nederland BV en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder inschrijfnummer: 62677926. BTW nummer NL854913981B01, bankreknummer NL09 INGB0674280032.

Wijzigingen voorbehouden.