In de Geneesmiddelenwet is vastgelegd dat de verkoop van UAD en AV middelen uitsluitend mag worden verricht door een apotheker of drogist. Om aan deze eis te voldoen worden de UAD en AV middelen Dettol, Betadine, Hibicet en Sterillium via onze drogisterij aan u geleverd. Zo kunt u deze middelen op de gewone manier blijven bestellen en kunnen wij u nog steeds een compleet assortiment leveren. 

Receptformulier

UR artikelen zijn medicijnen die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn middels ons receptformulier

Vragen?

Heeft u vragen over bovenstaande artikelen, neem dan contact op met Nanda Oppeneer via nanda.oppeneer@mediq.com.


Mediq is een erkend online aanbieder van medicijnen:

Mediq staat geregistreerd als erkend online aanbieder van geneesmiddelen in het register van aanbiedersmedicijnen.nl. Het CIBG (uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) controleert namens de Nederlandse overheid of de aanbieder van geneesmiddelen de juiste categorie geneesmiddel online aanbiedt, dan wel mag aanbieden.