Er is veel behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten. Vanwege de schaarste aan deze producten heeft het kabinet een landelijke aanpak vastgesteld. Medische hulpmiddelen waaraan een tekort is zijn in Nederland via een landelijk inkoopbureau aan te vragen.

Neem voor het bestellen van deze producten contact op met de contactpersoon in uw ROAZ (Regionaal Overlegorgaan Acute Zorg)-regio.

 
Beschermingsmiddelen voor professionals  Contactpersoon in uw ROAZ