COVID-19 gerelateerde prijswijziging (update op prijsinformatie bericht van 1 februari 2021)

Door de uitbraak van COVID-19 is de wereldwijde vraag naar medische en facilitaire verbruiksartikelen sterk toegenomen. Deze schaarste van zowel medische beschermingsmiddelen als van de containers en transportmiddelen, heeft geleid tot een stijging van de prijzen.

Voor een aantal producten zoals vinyl onderzoekshandschoenen hebben we de prijzen kunnen verlagen.

Samen met u blijven wij ons inzetten voor goede en betaalbare zorg. We houden u op de hoogte van prijsontwikkelingen en beschikbaarheid van artikelen. Heeft u vragen, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon.

De prijswijziging betreft een aantal productcategorieën, download per groep de artikellijst:

Download hier de volledige lijst voor onderzoekshandschoenen, desinfectanten, andere persoonlijke beschermingsmiddelen en algemeen verpleegkundige producten

Download hier de volledige lijst voor wondzorg producten

Download hier de volledige lijst voor de overige producten; zoals kathetersets, algemeen verpleegkundige producten en voedingsspuiten