Inleiding

De inrichting van uw praktijk heeft natuurlijk een overduidelijke basis die bestaat uit een onderzoekbank, lampen, een autoclaaf en uw uitrusting voor diagnostisch onderzoek. Bij de accreditatie van uw praktijk komt meer kijken dan alleen deze basisinrichting. Vaak zijn dit zaken die in uw dagelijkse praktijk minder aandacht krijgen. Te denken valt aan de inrichting van de koude keten, voorzieningen voor hygiëne en sterilisatie en de afvoer van medisch afval. Mediq maakt u graag wegwijs in de manier waarop u aan de door het NHG en de KNOV gestelde richtlijnen kunt voldoen.

Accreditatie? Voldoe aan de NHG-richtlijnen!

De richtlijnen voor accreditatie van de huisartsenpraktijk, zoals opgesteld door het NHG, zijn gericht de op verbetering van de kwaliteit en het functioneren van de praktijk. In de NHG-richtlijnen staan drie belangrijke principes centraal:

  1. Borging van kwaliteit van de geboden zorg. Enerzijds door passende maatregelen te treffen om de kwaliteit van de geboden zorg te waarborgen en risico’s voor de veiligheid te minimaliseren. Anderzijds door blijvend te voldoen aan de gestelde eisen.
  2. Verzameling en vergelijking van praktijkgegevens. De basis van de verbetering van de kwaliteit van de zorg wordt gevormd door beoordeling en evaluatie van praktijkgegevens. Door eigen praktijkgegevens te verzamelen die te vergelijken met gegevens van andere deelnemers. 
  3. Systematisch werken aan verbetering van kwaliteit van de geboden zorg. Door te voldoen aan de in deze norm gestelde eisen en voorwaarden, toont de huisartsenpraktijk aan verantwoorde zorg te verlenen en systematisch te werken aan de verdere verbetering van die zorg.

Praktische hulp bij accreditatie

Mediq is uw partner bij de accreditatie van uw praktijk. Wij helpen niet-geaccrediteerde praktijken op weg bij het verkrijgen van een accreditatie. Dat doen we door u informatie en producten te bieden waarmee uw accreditatie telkens een stapje dichterbij komt. We houden de ontwikkelingen nauwlettend voor u in de gaten en vertalen die naar maatwerk advies en een concreet aanbod. Daardoor kunt u altijd bij ons terecht voor de levering van de juiste producten voor de inrichting van een geaccrediteerde praktijk.

Herregistratie huisarts niet langer nodig in geaccrediteerde praktijk

In een recente publicatie bevestigen het NHG en het LHV dat het ontwikkelde visitatieprogramma facultatief wordt voor huisartsen die in een geaccrediteerde huisartsenpraktijk werken. Dit geldt voor alle huisartsen: praktijkhouders, vaste waarnemers en huisartsen in loondienst. Het visitatieprogramma, dat een herregistratie-eis is die per 1 januari 2016 wordt gehandhaafd door de RGS, wordt door veel huisartsen als een stapeling van eisen ervaren. Door praktijkaccreditering te accepteren als methode om te voldoen aan de visitatieverplichting, wordt stapeling van eisen voorkomen.

Uw voordelen op een rij

  • Keuze uit de beste producten voor de inrichting van uw praktijk
  • Hulp bij de optimale inrichting van uw praktijk
  • Ondersteuning bij de accreditatie van uw praktijk
  • Advies en ondersteuning bij de inrichting van uw praktijk
  • Persoonlijk en deskundig advies op maat